تولید کلایمر

آذر کلایمر پس از گذراندن مراحل پیش تو لید و طراحی موفق به تولید نمونه باکیفیت داخلی در کارخانه خود شد

فروش کلایمر

با توجه به هزینه های گزاف استفاده از داربست برای انجام نما کاری ساختمان آذر کلایمر با روش اجاره دادن کلایمر توانست به کمک مشتریان خود بیاید

تولید و فروش دستگاه قیچی و خاموت زن

از دیگر محصولات خود میتوان به دست گاه های قیچی خم کن و خاموت زن پر قدرت اشاره کرد که با کیفیت بالای خود همواره رضایت مشتری را در پی داشته است

خرید کلایمر

آذر کلایمر با خرید کلایمر های استفاده شده شما میتواند خدمت رسان مشتریان عزیز در جبران هزینه های ساخت و ساز ساختمان باشد

اجاره کلایمر

با استفاده از خدمات اجاره کلایمر ما ، شما میتوانید قدم مهمی در بهینه کردن هزینه ها و بهبود کیفیت و کمیت کار خود بردارید

پشتیبانی و تعمیرات

آذر کلایمر در هر شرایطی توانسته به کمک مشتریان خود بیاید . سرویس خدمات و پشتی بانی ما از درب کارخانه تا پایان کار شما به صورت تمام وقت همراهتان است

extorior